Canal ètic

“Targatis és l’únic canal intern de MONTBRÚ, per tant és el mitjà preferent per informar sobre accions o omissions que puguin ser constitutives d’infracció penal o administrativa greu o molt greu o del Dret de la Unió Europea tal i como estableix la Llei de Protecció a l’Informant”

Targatis garanteix l’anonimat i la confidencialitat de l’informant, establint amb Montbrú un procés de gestió on els principis essencials són l’objectivitat, la independència, la protecció del denunciant, la transparència i el respecte a la legalitat.

Per més informació relativa als Principis del Sistema intern d’informació

Per més informació sobre l’ús del Canat intern d’informació:

Fent clic en el següent enllaç està sortint de la pàgina web de Montbrú i serà redirigit/da a https://comunicaciones.targatis.com on podrà comunicar la informació desitjada de manera confidencial o anònima.

Li recordem que les seves dades seran tractades pel despatx d’advocats Waterwhale Europe, S.L.P. i mai seran revelades a MONTBRÚ.

Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.