AVÍS LEGAL

En virtut de la normativa vigent de Protecció de Dades de caràcter personal, l' informem que les seves dades reflectides a aquesta comunicació, estan incorporades dins d'un tractament responsabilitat de la empresa mercantil FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A., CIF: A-17063900, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 34773 , Foli 67 , Fulla No B-249575, Inscripció 17. La finalitat d'aquest tractament és gestionar el servei sol·licitat.

L'usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.montbru.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A., de forma que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a FORMATGERIES MONTBRÚ, S.A. o a tercers.

FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en les pàgines d'Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A.

Amb els límits establerts a la llei, FORMATGERIES MONTBRÚ S.A. no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d'Internet. Els continguts i la informació de les pàgines d'Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de qualsevol tipus, doncs només es tracta d'un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d'Internet de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. poden contindre enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, aquesta no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A. o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzamatge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FORMATGERIES MONTBRÚ , S.A.

 

PROTECCIÓ DE DADES

Informació

La informació rebuda per Formatgeries Montbrú a través de la present pàgina Web serà tractada amb la màxima reserva i confidencialitat d'acord amb la normativa vigent.

Formatgeries Montbrú informa a l'usuari que les dades personals que pugui facilitar a través d'aquesta pàgina web seran tractades sota la responsabilitat de Formatgeries Montbrú amb la finalitat de gestionar els serveis proporcionats a través del present Portal d'Internet.

Formatgeries Montbrú podrà utilitzar les dades identificatives i de contacte dels usuaris per mantenir-los informats sobre les activitats, productes i serveis de Formatgeries Montbrú o d'altres entitats relacionades amb Formatgeries Montbrú i que puguin resultar del seu interès. Aquestes dades també poden ser utilitzats amb una finalitat comercial, financera, de personalització, operativa i estadística, i activitats pròpies del seu objecte social, autoritzant expressament a Formatgeries Montbrú per a l'extracció, emmagatzematge de dades i estudis de mercat amb la finalitat d'adequar les seves ofertes al perfil particular de l'usuari.

En proporcionar les seves dades a través dels formularis inclosos en aquest web, vostè està donant el seu consentiment al tractament dels mateixos d'acord amb les condicions establertes en aquesta clàusula informativa.

Conservació de les dades

Les dades proporcionades es conservaran mentre no sol·liciti el cessament de l'activitat, es mantingui la relació comercial, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals o fins que deixin de ser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual haguessin estat recaptats o registrats .

Destinataris

Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Vostè pot sol·licitar en qualsevol moment l'accés a les seves dades personals, així com a la seva rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per a això haurà de dirigir a Formatgeries Montbrú per correu postal a Av. del Prat 16, Pol. Ind. El Prat 08180 MOIÀ (Barcelona), o mitjançant correu electrònic a info@montbru.com

Seguretat en el tractament, procés informàtic i custodia de dades

Formatgeries Montbrú declara i garanteix que manté els nivells de seguretat de protecció de dades personals d'acord amb la legislació vigent. Per això ha establert un Sistema de Gestió de la Protecció de Dades Personals per tal de tots determinar i implantar els mitjans tècnics i organitzatius al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades facilitades pels usuaris, sense perjudici d'informar que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els continguts subministrats per Formatgeries MONTBRÚ, SA estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de Formatgeries MONTBRÚ, SA o de les persones físiques o jurídiques que s'informi . Mitjançant l'adquisició d' un producte o servei , Formatgeries MONTBRÚ, SA no confereix a l'adquirent cap dret d'alteració , explotació , reproducció , distribució o comunicació pública sobre el mateix , reservant- Formatgeries MONTBRÚ, SA tots aquests drets . La cessió dels citats drets precisarà el previ consentiment per escrit per part del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel·lectual s'estén , a més del contingut inclòs a Formatgeries MONTBRÚ, SA, als seus gràfics , logotips , dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

Formatgeries MONTBRÚ, SA ha obtingut la Informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com fiables i , si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcte , Formatgeries MONTBRÚ, SA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta , completa , actualitzada i , conseqüentment, no ha de confiar en ella com si ho fos. Formatgeries MONTBRÚ, SA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d'aquesta web.

Formatgeries MONTBRÚ, SA es reserva la facultat de modificar , suspendre , cancel·lar o restringir el contingut de web, els vincles o la informació obtinguda a través d'ella , sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas , assumeix responsabilitat com a conseqüència de la incorrecta utilització de la web que pugui portar a terme l'usuari , tant de la informació com dels serveis en ella continguts.

En cap cas Formatgeries MONTBRÚ, SA, les seves sucursals i / o centres adscrits, els seus directors i / o apoderats , treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici , pèrdues , reclamacions o despeses de cap tipus , tant si procedeix directa o indirectament , de l'ús i / o difusió de la web o de la Informació adquirida o accedida per oa través d'aquesta, o dels seus virus informàtics, de fallades operatives o d' interrupcions en el servei o transmissió o de fallades en la línia en l'ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre medi, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de que aquestes possibilitats i actes puguin ocórrer.

Formatgeries MONTBRÚ, SA no es fa responsable de les webs no pròpies a les que es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers . Qualsevol ús d'un vincle o accés a una web no pròpia serà realitzat per voluntat ia risc i ventura exclusiva de l' usuari. Formatgeries MONTBRÚ , SA no recomana ni garanteix cap de la / es Informació / ons obtinguda / es per oa través d'un vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua , reclamació o perjudici derivat de l'ús o mal ús d'un vincle , o de la Informació obtinguda a través d' ell, incloent altres vincles o webs , de la interrupció en el servei o en l'accés, o de l'intent d'usar o usar malament un vincle , tant al connectar a la web de Formatgeries MONTBRÚ , SA com en accedir a la informació d'altres webs des de la mateixa.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquesta web és propietat de Formatgeries MONTBRÚ, SA Els drets de Propietat Intel • lectual id 'explotació i reproducció d'aquesta web, de les seves pàgines , pantalles , la Informació que contenen, la seva aparença i disseny , així com els vincles ( " hiperlinks" ) que s'estableixin des d'ella a altres pàgines web de qualsevol centre adscrits / o dominada de Formatgeries MONTBRÚ, SA , són propietat exclusiva d'aquesta, tret que expressament s'especifiqui altra cosa . Qualsevol denominació , disseny i / o logotip , així com qualsevol producte o servei oferts i reflectits en aquesta pàgina web , són marques degudament registrades por FORMATGERIES MONTBRÚ, SA , per les seves societats filials i / o dominades per tercers . Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d'aquest podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i / o comunitari.

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i deuen ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina , no essent responsabilitat de Formatgeries MONTBRÚ, SA l'ús que l' usuari pugui portar a terme referent a això , recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només per a ús personal i privat es permet descarregar els continguts , copiar o imprimir qualsevol pàgina d'aquesta web. Queda prohibit reproduir , transmetre , modificar o suprimir la informació , contingut o advertiments d'aquesta web sense la prèvia autorització per escrit de Formatgeries MONTBRÚ, SA.

 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola , sent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que es susciti sobre la interpretació , aplicació i acompliment de les mateixes . L'usuari , per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal , renuncia expressament a qualsevol fur que , per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

Producte afegit a la llista de desitjos
Product added to compare.

Aquesta pàgina utilitza cookies

En algunes ocasions , aquesta web utilitza " Cookies",és a dir, petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari i que permeten obtenir la següent Informació: 1)Data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la web ; 2) Disseny i continguts que l'usuari va escollir en la seva primera visita a la web; 3)Elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides i 4)Altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies , mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, Formatgeries MONTBRÚ S.A no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina web.